Historia

Övrabyborg

Övrabyborg har anor från 1700-talet och ligger vackert beläget mitt i byn Övraby på Österlen. Under 1700-talet bestod Övrabyborg av ett envåningshus i sten med flera tillhörande korsvirkesbyggnader. Under 1790-talet kom Övrabyborg i familjen von Platens ägo och 1809 lät Achates Carl von Platen uppföra den nuvarande huvudbyggnaden i klassicistisk stil som sammankopplades med den ursprungliga delen.

Omgivningarna runt Övrabyborg består av bördig åkermark där det bedrivs jordbruk samt skog där det finns såväl kronhjort och dovhjort som rådjur. Övrabyborg tillhör släkten von Platen än idag och huvudbyggnaden fungerar som privat bostad åt familjen.